Cookies

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, online bannering en diverse online campagnes.

Wanneer u op onze website surft, kan bepaalde informatie worden verzameld via verschillende technologieën (IP-adres, cookies, navigatiegevens, Facebookpixel, Google Analytics,...) zonder dat u deze informatie op actieve wijze verstrekt. We gebruiken deze informatie voor marktonderzoek, systeembeheer, om onze site verbeteren en om informatie aan u te verstrekken.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens (deels) doorgeven aan derden waarop een beroep wordt gedaan voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bv. logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen) op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven.

Uw persoonlijke informatie zal niet doorgegeven worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces.

Usp 1
Belgisch ontwerp

Door onze eigen designers

Usp 2
Topkwaliteit

Al meer dan 30 jaar ons stokpaardje

Usp 3
Glow in the dark

Voor licht in het donker

Usp 4
Zit perfect

Hebben we zelf getest

Usp 5
Onze klassiekers

Dieren, kleuren en streepjes